Khu Vực

Các API về khu vực cho phép bạn xem danh sách các Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng.

Lấy Thông Tin Tỉnh/Thành Phố

API này cho phép bạn lấy thông tin Tỉnh/Thành Phố mà SuperShip đang hỗ trợ.

Endpoint

get/v1/partner/areas/province

Request

Ví Dụ

curl --request GET \
   --url https://api.mysupership.vn/v1/partner/areas/province

Response

Tham Số Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
codeStringMã Tỉnh/Thành Phố. Ví dụ: 79.
nameStringTên Tỉnh/Thành Phố mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh.

Ví Dụ

{
 "status": "Success",
 "results": [
  {
   "code": "01",
   "name": "Thành phố Hà Nội"
  },
  {
   "code": "79",
   "name": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  }
 ]
}

Lấy Thông Tin Quận/Huyện

API này cho phép bạn lấy thông tin Quận/Huyện mà SuperShip đang hỗ trợ.

Endpoint

get/v1/partner/areas/district

Request

Các Tham Số

Thuộc_TínhBắt_BuộcKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
provinceStringMã Tỉnh/Thành Phố mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng. Ví dụ: 79.

Ví Dụ

curl --request GET \
   --url 'https://api.mysupership.vn/v1/partner/areas/district?province=79'

Response

Tham Số Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
codeStringMã Quận/Huyện. Ví dụ: 785.
nameStringTên Quận/Huyện. Ví dụ: Huyện Bình Chánh.
provinceStringTên Tỉnh/Thành Phố mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh.

Ví Dụ

{
 "status": "Success",
 "results": [
  {
   "code": "785",
   "name": "Huyện Bình Chánh",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "783",
   "name": "Huyện Củ Chi",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "784",
   "name": "Huyện Hóc Môn",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "786",
   "name": "Huyện Nhà Bè",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "760",
   "name": "Quận 1",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "771",
   "name": "Quận 10",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "772",
   "name": "Quận 11",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "761",
   "name": "Quận 12",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "769",
   "name": "Quận 2",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "770",
   "name": "Quận 3",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "773",
   "name": "Quận 4",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "774",
   "name": "Quận 5",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "775",
   "name": "Quận 6",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "778",
   "name": "Quận 7",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "776",
   "name": "Quận 8",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "763",
   "name": "Quận 9",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "777",
   "name": "Quận Bình Tân",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "765",
   "name": "Quận Bình Thạnh",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "764",
   "name": "Quận Gò Vấp",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "768",
   "name": "Quận Phú Nhuận",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "766",
   "name": "Quận Tân Bình",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "767",
   "name": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "762",
   "name": "Quận Thủ Đức",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  }
 ]
}

Lấy Thông Tin Phường/Xã

API này cho phép bạn lấy thông tin Phường/Xã mà SuperShip đang hỗ trợ.

Endpoint

get/v1/partner/areas/commune

Request

Các Tham Số

Thuộc_TínhBắt_BuộcKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
districtStringMã Quận/Huyện Phố mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng. Ví dụ: 767.

Ví Dụ

curl --request GET \
   --url 'https://api.mysupership.vn/v1/partner/areas/commune?district=767'

Response

Tham Số Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
codeStringMã Phường/Xã. Ví dụ: 27037.
nameStringTên Phường/Xã. Ví dụ: Phường Hiệp Tân.
districtStringTên Quận/Huyện. Ví dụ: Quận Tân Phú.
provinceStringTên Tỉnh/Thành Phố mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh.

Ví Dụ

{
 "status": "Success",
 "results": [
  {
   "code": "27037",
   "name": "Phường Hiệp Tân",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27034",
   "name": "Phường Hòa Thạnh",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27028",
   "name": "Phường Phú Thạnh",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27025",
   "name": "Phường Phú Thọ Hòa",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27031",
   "name": "Phường Phú Trung",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27016",
   "name": "Phường Sơn Kỳ",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27019",
   "name": "Phường Tân Quý",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27010",
   "name": "Phường Tân Sơn Nhì",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27022",
   "name": "Phường Tân Thành",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27040",
   "name": "Phường Tân Thới Hòa",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  },
  {
   "code": "27013",
   "name": "Phường Tây Thạnh",
   "district": "Quận Tân Phú",
   "province": "Thành phố Hồ Chí Minh"
  }
 ]
}
Cập Nhật Lần Cuối: 8/12/2018, 11:49:33 AM