Giới Thiệu

SuperShip APIs là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng (API) được cung cấp bởi SuperShip. Các API này cho phép các nhà phát triển và doanh nghiệp tích hợp dịch vụ vận chuyển của SuperShip vào các ứng dụng của mình.

Tên Thương Hiệu

Quý đối tác, khách hàng vui lòng sử dụng đúng tên thương hiệu của SuperShip, cụ thể như sau:

 • Cách viết đúng: SuperShip (lưu ý 2 chữ S phải viết hoa), SUPERSHIP
 • Cách viết sai: Supership (chữ S thứ 2 chưa được viết hoa), suppership (viết dư chữ p), shupership (viết dư chữ h ở đầu), supersip (viết thiếu chứ h phía sau)...

Các đối tác khách hàng muốn hiển thị Logo SuperShip thì vui lòng sử dụng các tài nguyên sau:

 • Logo Vuông Đỏ PNG: Xem
 • Logo Vuông Đỏ SVG: Xem
 • Logo Ngang Đỏ PNG: Xem
 • Logo Ngang Trắng PNG: Xem
 • Logo Vuông Trắng Nền Đỏ PNG: Xem
 • Logo Vuông Đỏ Nền Trắng PNG: Xem
 • Logo Đứng Chuẩn PNG: Xem

Liên Hệ

Các khách hàng, đối tác cần hỗ trợ, hợp tác thì có thể liên hệ:

Request Format

 • Giá trị Accept trong header request phải là application/json.
 • Giá trị Content-Type trong header request phải là application/json.

Response Format

Giá trị sẽ là JSON khi request gửi kèm thông tin Accept có giá trị là application/json.

Thành công
{
  "status": "Success",
  "message": "<Nội-Dung-Tin-Nhắn>",
  "results": "<Dữ-Liệu-Thành-Công>"
}
Thất bại
{
  "status": "Error",
  "message": "<Mô-Tả-Lỗi>",
  "errors": "<Thông-Tin-Chi-Tiết-Lỗi>"
}

Môi Trường

 • URL Production: https://api.mysupership.vn
 • URL Sandbox: Tạm thời đang bảo trì, sử dụng TK Test được SuperShip cấp để test trực tiếp trên Production. Vui lòng tham dự Nhóm Hỗ Trợ API trên Telegram SuperShip Support APIs để được hỗ trợ.

Các Tính Năng

 • Areas API: API này cho phép các nhà phát triển lấy danh sách các tỉnh, huyện và xã được hỗ trợ bởi SuperShip cho việc lấy hàng, giao hàng và trả hàng.
 • Auth API: API này cho phép các nhà phát triển đăng ký người dùng mới và lấy Mã Truy Cập thông qua tên đăng nhập và mật khẩu.
 • Orders API: API này cho phép các nhà phát triển lấy thông tin về mức phí vận chuyển, tạo đơn hàng mới, lấy thông tin về đơn hàng, lấy danh sách trạng thái đơn hàng và tạo nhãn vận chuyển.
 • Warehouses API: API này cho phép các nhà phát triển tạo kho hàng mới, chỉnh sửa kho hiện tại và lấy thông tin về tất cả các kho hàng.
 • Webhooks API: API này cho phép các nhà phát triển đăng ký webhook mới, chỉnh sửa webhook hiện tại và lấy danh sách webhook đã đăng ký.
Cập Nhật Lần Cuối: 5/6/2023, 4:28:03 PM