Giới Thiệu

SuperShip APIs cho phép lập trình viên sử dụng các API để tương tác với dữ liệu trên hệ thống của SuperShip.

Tên Thương Hiệu

Quý đối tác, khách hàng vui lòng sử dụng đúng tên thương hiệu của SuperShip, cụ thể như sau:

 • Cách viết đúng: SuperShip (lưu ý 2 chữ S phải viết hoa), SUPERSHIP
 • Cách viết sai: Supership (chữ S thứ 2 chưa được viết hoa), suppership (viết dư chữ p), shupership (viết dư chữ h ở đầu), supersip (viết thiếu chứ h phía sau)...

Các đối tác khách hàng muốn hiển thị Logo SuperShip thì vui lòng sử dụng các tài nguyên sau:

 • Logo Vuông Đỏ PNG: Xem
 • Logo Vuông Đỏ SVG: Xem
 • Logo Ngang Đỏ PNG: Xem
 • Logo Ngang Trắng PNG: Xem
 • Logo Vuông Trắng Nền Đỏ PNG: Xem
 • Logo Vuông Đỏ Nền Trắng PNG: Xem
 • Logo Đứng Chuẩn PNG: Xem

Liên Hệ

Các khách hàng, đối tác cần hỗ trợ, hợp tác thì có thể liên hệ:

Request Format

 • Giá trị Accept trong header request phải là application/json.
 • Giá trị Content-Type trong header request phải là application/json.

Response Format

Giá trị sẽ là JSON khi request gửi kèm thông tin Accept có giá trị là application/json.

Thành công
{
  "status": "Success",
  "message": "<Nội-Dung-Tin-Nhắn>",
  "results": "<Dữ-Liệu-Thành-Công>"
}
Thất bại
{
  "status": "Error",
  "message": "<Mô-Tả-Lỗi>",
  "errors": "<Thông-Tin-Chi-Tiết-Lỗi>"
}

Môi Trường

 • URL Production: https://api.mysupership.vn
 • URL Sandbox: Tạm thời đang bảo trì, sử dụng TK Test được SuperShip cấp để test trực tiếp trên Production.
Cập Nhật Lần Cuối: 8/1/2022, 4:13:57 PM